Binnen Buiten Buiten Binnen

Diensten

Tuinverzorging

Door de tuin goed te onderhouden wordt de levensduur van een tuin verlengd!

Planten groeien beter, leven langer en hoeven minder vaak vervangen te worden. En de tuin heeft een verzorgd uiterlijk, zodat het prettig is om er te verblijven.

Een belangrijk deel van het onderhoud bestaat uit het verwijderen van onkruiden. Onkruiden zijn planten waar u niet voor gekozen hebt. De zaden komen mee met de wind of worden door vogels verspreid. Op grond waarop geen beplanting staat, gaan onkruiden groeien. Er valt licht op de grond en dat geeft zaden die van nature in de grond voorkomen de kans om uit te groeien.

Onkruiden hebben waarde voor de biodiversiteit: ze zijn aantrekkelijk voor het bodemleven, voor insecten, voor vlinders en vogels. Ze hoeven dan ook niet overal verwijderd te worden. Maar wanneer geen onderhoud wordt gedaan, nemen onkruiden licht, voedsel en water weg en overgroeien de beplanting.

Snoeien van bomen

Bij vrijstaande bomen die zich ongestoord kunnen ontwikkelen, begint de kroon laag boven de grond. Om een mooie boom te krijgen, waarbij de takken toch niet te laag hangen, moet de boom worden gesnoeid. De boom moet van jonge boom begeleid worden tot volwassen boom. Het snoeien van bomen is alleen nodig om te voldoen aan de voorwaarden die de omgeving stelt. Voor de boom zelf is snoeien niet noodzakelijk.

Snoeien van hagen

Hagen kunnen allerlei functies vervullen in een tuin. Zo kunnen hagen dienen als windscherm, dienen ter voorkoming van inkijk in de tuin, dienen als scheiding tussen twee tuinen, als achtergrond van een border, als achtergrond voor een ornament en als sierelement.

Een los groeiende haag laat de heester in zijn natuurlijke vorm uitgroeien. Het snoeien beperkt zich meestal tot uitdunnen.

De strakke hagen worden een paar keer per jaar gesnoeid en krijgen daardoor geen kans om vrijuit te groeien. Door het knippen wordt de haag smal gehouden en/of in de gewenste vorm gehouden en/of mooi dichtbegroeid gehouden.

Vaste planten

Vaste planten sterven in het najaar bovengronds af, om in de bodem te overwinteren. In het voorjaar lopen ze weer uit om te groeien, te bloeien en eventueel zaad te vormen. 

Niet alle vaste planten sterven bovengronds af. De groenblijvende vaste planten, een groot aantal bodembedekkende vaste planten, hebben in de winter ook sierwaarde. 

Vaste planten kunnen op allerlei manieren toegepast worden. Een voorbeeld daarvan is de border. De border kan opgebouwd zijn met uitsluitend vaste planten of met vaste planten in combinatie met andere planten, zoals eenjarigen, heesters en coniferen.

Gazononderhoud

Een goed gazon moet aan een paar eisen voldoen:

  • Het gazon moet een mooie, egaal groene kleur hebben;
  • De graszode moet goed dicht begroeid zijn (een gesloten zode);
  • De graszode mag geen of zeer weinig onkruiden bevatten.

Om aan deze eisen te voldoen, zijn een aantal onderhoudsmaatregelen nodig. Zo moet het gazon regelmatig gemaaid worden. Maar ook andere onderhoudswerkzaamheden, zoals bemesten, verticuteren, beluchten en beregenen zullen regelmatig uitgevoerd moeten worden.

De grasmat moet in goede conditie blijven om de vorming van onkruiden tegen te gaan. Immers in een gesloten zode kan geen onkruid groeien. Een mooi gazon hebben betekent dus veel werk. Maaien is maar een klein onderdeel van het onderhoud.

Al deze verschillende onderhoudswerkzaamheden willen wij graag voor u uitvoeren en of over adviseren. Met onze brede kennis van de verschillende planten kunnen wij u op de juiste wijze adviseren.

Meer Diensten

Wij verzorgen je tuin van binnen en van buiten